Thông tin chung
Mã trường: PCH
Địa chỉ: 243 khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại: 438544414
Ngày thành lập: ngày 2 tháng 9 năm 1963
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Công An
Quy mô: hơn 6000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Phòng cháy chữa cháy - (UFFP) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước