Thông tin chung
Mã trường: QHF
Địa chỉ: Số 2 Đường Phạm Văn Đồng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Số điện thoại: (024) 3754 8137
Ngày thành lập: Năm 1955
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 10000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Ngoại ngữ Đại học quốc gia Hà... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước