Thông tin chung
Mã trường: DLT
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội
Số điện thoại: 043.3838.443
Ngày thành lập: Ngày 31 tháng 1 năm 2005
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ lao động thương binh và xã hội
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn T... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước