Thông tin chung
Mã trường: DLS
Địa chỉ: 1018 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: (08)38837814
Ngày thành lập: 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ lao động thương binh và xã hội
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Lao động - xã hôi cơ sở 2 - t... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước