Thông tin chung
Mã trường: DPT
Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
Số điện thoại: 0252 246 13 73
Ngày thành lập: Ngày 25 tháng 3 năm 2009
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 116 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Phan thiết - University of Ph... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước