Thông tin chung
Mã trường: TDS
Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08-38960322
Ngày thành lập: Ngày 28 tháng 1 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước