Thông tin chung
Mã trường: QHX
Địa chỉ: số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Số điện thoại: 024 3858 3799
Ngày thành lập: Tháng 9 năm 1995
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 13000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Đ... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước