Thông tin chung
Mã trường: DSK
Địa chỉ: 48 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại: 02363. 835705
Ngày thành lập: Ngày 5 tháng 9 năm 1962
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 sinh viên
Website: ute.udn.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Sư phạm kĩ thuật Đại học Đà N... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước