Thông tin chung
Mã trường: HHA
Địa chỉ: Số 484 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại: 0225 3829 109
Ngày thành lập: 1956
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giao thông Vận tải
Quy mô: 683 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học hàng hải Việt Nam - Vietnam M... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước