Thông tin chung
Mã trường: VLU
Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long
Số điện thoại: 0270 3822 141
Ngày thành lập: Ngày 1 tháng 2 năm 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học sư phạm kĩ thuật Vĩnh Long - ... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước