Thông tin chung
Mã trường: LNH
Địa chỉ: QL 21, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
Số điện thoại: 024 3384 0233
Ngày thành lập: Ngày 19 tháng 8 năm 1964
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: hơn 3000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học lâm nghiệp Việt Nam - Vietnam... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước