Thông tin chung
Giới thiệu: Với nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo trường đã đạt được nhiều thành tích và được công nhận trên khắp toàn quốc. Với sự cố gắng và nỗ lực hết mình, hằng năm học viện đã đào tạo ra rất nhiều cán bộ có phẩm chất cao trong nghề và được đánh giá cao về năng
Mã trường: HPN
Địa chỉ: đường 9/10, phường Phước Bình, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 04.38343337
Ngày thành lập: 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 83 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Học viện phụ nữ Việt Nam - phân hiệu ... đã đăng Điểm chuẩn Học viện phụ nữ Việt Nam - phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00; A01; D01; C00 17.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh C00 19
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; 18
4 7760101 Công tác xã hội A00; A01; C00; D01 16
5 7340103 Giới và phát triển A00; A01; D01; C00 15
6 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 20
7 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01 19
8 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00 18.5
9 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00,A01,D01 17.5
Học viện phụ nữ Việt Nam - phân hiệu ... đã đăng Điểm chuẩn Học viện phụ nữ Việt Nam - phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310399 Giới và phát triển A00; A01; C00; D01 17.5
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; A00; A01; C00 16.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 21.5
4 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 22.5
5 7760101 Công tác xã hội A00; A01; C00; D01 21.5
Học viện phụ nữ Việt Nam - phân hiệu ... đã đăng Điểm chuẩn Học viện phụ nữ Việt Nam - phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7760101 Công tác xã hội A00; A01; C00; D01 16
2 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh C00 16.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
5 7310399 Giới và Phát triển* A00; A01; C00; D01 15