Thông tin chung
Mã trường: KGH
Địa chỉ: Cổng số 03 - Đường Biệt Thự - Tân Lập - Tp. Nha Trang - Khánh Hòa
Số điện thoại: 0985.002.409
Ngày thành lập: 20 tháng 8 năm 1959
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
Website: tsqkq.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Sĩ quan không quân - Air Force Office... đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan không quân năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860203 Sĩ quan CHTM Không quân (Thí sinh nam cả nước) A00, A01 17.3
2 7860203 Thí sinh Nam miền Bắc (Hệ cao đẳng) A00, A01 20.6
3 7860203 Thí sinh Nam miền Nam (Hệ cao đẳng) A00, A01 18.45
Sĩ quan không quân - Air Force Office... đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan không quân năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860203 Chỉ huy tham mưu Không quân (miền Bắc) A00 22.75 Thí sinh mức 22,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20.
2 7860203 Chỉ huy tham mưu Không quân (miền Bắc) A01 0
3 7860203 Chỉ huy tham mưu Không quân (miền Nam) A00 19.25
4 7860203 Chỉ huy tham mưu Không quân (miền Nam) A01 0
Sĩ quan không quân - Air Force Office... đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan không quân năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860202 Sĩ quan CHTM không quân phía Nam A00 19.5
2 7860202 Sĩ quan CHTM không quân phía Bắc A00 21.25
Sĩ quan không quân - Air Force Office... đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan không quân năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860202 Phi công A00 22
2 7860202 Sĩ quan dù A00 21.25
Sĩ quan không quân - Air Force Office... đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan không quân năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn ngành A 14 Thí sinh Nam
Sĩ quan không quân - Air Force Office... đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan không quân năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860210 Chỉ huy Tham mưu A 14
Sĩ quan không quân - Air Force Office... đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan không quân năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn trường A 13.5
Sĩ quan không quân - Air Force Office... đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan không quân năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Điểm chuẩn vào trường A 14.5
Sĩ quan không quân - Air Force Office... đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan không quân năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn Trường A 14.5