Thông tin chung
Mã trường: KGH
Địa chỉ: Cổng số 03 - Đường Biệt Thự - Tân Lập - Tp. Nha Trang - Khánh Hòa
Số điện thoại: 0985.002.409
Ngày thành lập: 20 tháng 8 năm 1959
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
Website: tsqkq.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!