Thông tin chung
Mã trường: TAG
Địa chỉ: Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Số điện thoại: 0789.862.274
Ngày thành lập: Ngày 30 tháng 12 năm 1999
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 40000 sinh viên
Website: agu.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?