Thông tin chung
Mã trường: KMA
Địa chỉ: 141 đường Chiến Thắng -Tân Triều -Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: +842438544244
Ngày thành lập: 17 tháng 2 năm 1995
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Ban cơ yếu Chính phủ
Quy mô: 5000 giảng viên và sinh viên
Website: actvn.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Học Viện Kỹ thuật mật mã - Academy Of... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Kỹ thuật mật mã năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D90 20.15
2 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D90 19
3 7520207 Kỹ thuật điện tử, viễn thông A00; A01; D90 18.25
Học Viện Kỹ thuật mật mã - Academy Of... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Kỹ thuật mật mã năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D90 22.75
2 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D90 21.25
3 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, D90 20.25
Học Viện Kỹ thuật mật mã - Academy Of... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Kỹ thuật mật mã năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D90 0
2 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D90 0
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D90 0
Học Viện Kỹ thuật mật mã - Academy Of... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Kỹ thuật mật mã năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860202 Ngành Trinh sát kỹ thuật A00; A01 0
2 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D01 0
3 7220202 Ngành Ngôn ngữ Nga D01; D02 0
4 7220204 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 0
Học Viện Kỹ thuật mật mã - Academy Of... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Kỹ thuật mật mã năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin (Chuyên ngành An toàn thông tin) A 17.5
Học Viện Kỹ thuật mật mã - Academy Of... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Kỹ thuật mật mã năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin (Chuyên ngành ATTT) A 16
Học Viện Kỹ thuật mật mã - Academy Of... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Kỹ thuật mật mã năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin (Chuyên ngành an toàn thông tin) A 15
Học Viện Kỹ thuật mật mã - Academy Of... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Kỹ thuật mật mã năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 106 Ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành An toàn thông tin) A 14.5
Học Viện Kỹ thuật mật mã - Academy Of... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Kỹ thuật mật mã năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Chuyên ngành An toàn thông tin A 15