Thông tin chung
Mã trường: KMA
Địa chỉ: 141 đường Chiến Thắng -Tân Triều -Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: +842438544244
Ngày thành lập: 17 tháng 2 năm 1995
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Ban cơ yếu Chính phủ
Quy mô: 5000 giảng viên và sinh viên
Website: actvn.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!