Thông tin chung
Giới thiệu: Trường Học viện chính sách và phát triển là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Học viện nằm trên địa bàn Hà Nội giảng dạy chủ yếu những chuyên ngành về lĩnh vực tài chính với mục tiêu đào tạo ra những nguồn nhân lực chất lượng
Mã trường: HCP
Địa chỉ: Tòa nhà Bộ KH&ĐT - Ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04) 3747 3186
Ngày thành lập: Ngày 4 tháng 1 năm 2008
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy mô: hơn 2.000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!