Thông tin chung
Mã trường: CDD4702
Địa chỉ: 205 Lê Lợi - Thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
Số điện thoại: (0252) 3828150
Ngày thành lập: năm 1992
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
Website: btu.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - (BTU) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước