Thông tin chung
Mã trường: CDD4702
Địa chỉ: 205 Lê Lợi - Thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
Số điện thoại: (0252) 3828150
Ngày thành lập: năm 1992
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
Website: btu.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - (BTU) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201HTM Giáo dục Mầm non-HTN M05, M06 15 Điểm chuẩn học bạ: 15
2 51140201DL Gáo dục Tiểu học- ĐL A00, A01, C00, D01 16.2 Điểm chuẩn học bạ: 18
3 51140202HTM Giáo dục Tiểu học-HTN A00, A01, C00, D01 16.2 Điểm chuẩn học bạ: 21.35
4 51140202TL Giáo dục Tiểu học-TL A00, A01, C00, D01 16.8 Điểm chuẩn học bạ: 23
5 51140222DL Sư phạm Mỹ thuật-ĐL H00 15 Điểm chuẩn học bạ: 12
6 51140222HTB Sư phạm Mỹ thuật-HTB H00 15 Điểm chuẩn học bạ: 12
7 51140222HTN Sư phạm Mỹ thuật-HTN H00 15 Điểm chuẩn học bạ: 12
8 51140222TL Sư phạm Mỹ thuật-TL H00 15 Điểm chuẩn học bạ: 12
Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - (BTU) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C480202 Tin học ứng dụng A00 ;A01 0
2 C220201 Tiếng Anh D01 0
3 C340406 Quản trị văn phòng C00;D01; D02; D03; D04; D05; D06 0
4 C220113 Việt Nam học (du lịch) C00;D01; D02; D03; D04; D05; D06 0
5 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 0
6 C620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 0
7 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00; A01 0
8 C140201 Giáo dục Mầm non M00 0
9 C140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00 0
10 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 0
Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - (BTU) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C480202 Tin học A,A1 10
2 C620110 Khoa học cây trồng A,A1 10
3 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 10
4 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10
5 C620110 Khoa học cây trồng B 11
6 C340406 Quản trị văn phòng C 11
7 C220201 Tiếng Anh D1 10
Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - (BTU) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C480202 Tin học ứng dụng A,A1 10
2 C220201 Tiếng Anh D1 10.5
3 C340406 Quản trị văn phòng C 11.5
4 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10
5 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5
6 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 10
Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - (BTU) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 01 Công nghệ thông tin A 10
2 03 Quản trị Văn phòng C 11
3 05 Văn hóa – Du lịch C, D1 11
4 06 Quản trị Kinh doanh A, D1 10
5 09 Công nghệ Sau thu hoạch A 10
6 10 Nông lâm kết hợp A 10
7 11 Sư phạm Toán – Tin A 10
8 12 Sư phạm Lý – Kỹ thuật công nghiệp A 10
9 13 Sư phạm Sinh – Hóa B 11
10 16 Sư phạm Tiểu học A 10