Thông tin chung
Mã trường: CDD4702
Địa chỉ: 205 Lê Lợi - Thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
Số điện thoại: (0252) 3828150
Ngày thành lập: năm 1992
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
Website: btu.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!