Thông tin chung
Giới thiệu: Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM là một trong những trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành quản lý, kinh tế, tài chính tín dụng và tiền tệ ngân hàng tại Việt Nam. Trường là sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh và các em học sinh. Những
Mã trường: NHS
Địa chỉ: 56 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028) 38 212 430
Ngày thành lập: Ngày 16 tháng 12 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Mi... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chương trình cử nhân chất lượng cao(Bao gồm ngành Tài Chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh) A00,A01,D01,D90 18
2 7340201 Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà)- Tài chính - Ngân hàng A00,A01,D01,D90 19.1
3 7340301 Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà)- Kế toán A00,A01,D01,D90 19.5
4 7340101 Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà)-Quản trị kinh doanh A00,A01,D01,D90 20
5 7310106 Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà)-Kinh tế quốc tế A00,A01,D01,D90 20.6
6 7380107 Khối ngành Luật (chương trình đại trà)Luật Kinh tế D01,D96 18.7
7 7220201 Khối ngành Ngôn ngữ (chương trình đại trà)-Ngôn ngữ Anh D01, D96 20.2
8 7340405 Khối ngành quản lý (chương trình đại trà)-Hệ thống thông tin quản lý A00,A01,D10,D90 18.6
Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Mi... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D96 23
2 7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, D01, D90 22
3 7340001 Chương trình cử nhân chất lượng cao A00, A01, D01, D90 20
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D90 22
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D90 22
6 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D90 22
7 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D90 20
8 7380107 Luật kinh tế D01, D96 21
Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Mi... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh (Hệ đại học chính quy) D01; D96 20.5
2 7380107 Luật kinh tế (Hệ đại học chính quy) D01; D96 20.5
3 7340405 Hệ thống thông tin quản lý (Hệ đại học chính quy) A00; A01; D01; D90 20.5
4 7341002 Chương trình đào tạo chất lượng cao (Hệ Đại học chính quy chất lượng cao, gồm 3 ngành: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh) A00; A01; D01; D90 0
5 7341001 Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Hệ đại học chính quy - Bao gồm 4 ngành : Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế) A00; A01; D01; D90 20.5
Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Mi... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 22.31
2 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01 21.75
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 21.75
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 21.75
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01 21.75
6 7340405 Hệ thống thông tin quản lí A00; A01; D01 21.75
7 7380107 Luật kinh tế D01 21.69
Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Mi... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1, D1 18.5 Dự kiến
2 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1, D1 18.5 Dự kiến
3 7310106 Kinh tế quốc tế A,A1, D1 18.5 Dự kiến
4 7340301 Kế toán A,A1, D1 18.5 Dự kiến
5 7340405 Hệ thống thông tin quản lí A,A1, D1 18.5 Dự kiến
6 7380107 Luật kinh tế A,A1, D1 18.5 Dự kiến
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 18.5 Dự kiến
8 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1, D1 13 Dự kiến (Cao đẳng)
Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Mi... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính Ngân hàng A,A1 17
2 7340101 Quản trị Kinh doanh A,A1 16
3 7340301 Kế toán  A,A1 16
4 7340405  HT Thông tin Quản lý  A,A1 16
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 16
6 C340201 CĐ Tài chính Ngân hàng A,A1 11.5
Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Mi... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 19.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 18
3 7340301 Kế toán A,A1 19
4 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A,A1 16
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 20.5
6 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 14
Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Mi... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tài chính ngân hàng A 18.5
2 Quản trị kinh doanh A 17
3 Kế toán A 18
4 Hệ thống thông tin kinh tế A 17
5 Ngôn ngữ anh D1 19
6 Hệ cao đẳng - Tài chính ngân hàng A 13
7 Tài chính ngân hàng A 18.5
8 Quản trị kinh doanh A 17
9 Kế toán A 18
10 Hệ thống thông tin kinh tế A 17
11 Ngôn ngữ anh D1 19
12 Hệ cao đẳng - Tài chính ngân hàng A 13