Thông tin chung
Giới thiệu: Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM là một trong những trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành quản lý, kinh tế, tài chính tín dụng và tiền tệ ngân hàng tại Việt Nam. Trường là sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh và các em học sinh. Những
Mã trường: NHS
Địa chỉ: 56 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028) 38 212 430
Ngày thành lập: Ngày 16 tháng 12 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!