Thông tin chung
Mã trường: C06
Địa chỉ: Km4 - Phường Đề Thám - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Số điện thoại: 026.3750210
Ngày thành lập: Năm 1948
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng - (CBTTC) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục mầm non A02, C00, C03, D01 18.5 Điểm chuẩn học bạ: 17.75
2 51140202 Giáo dục tiểu học A00, A02, C00, D01 15 Điểm chuẩn học bạ: 17.75
3 51140213 Sư phạm tiếng anh D01, D10, D14, D15 15 Điểm chuẩn học bạ: 17.75
Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng - (CBTTC) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng năm 2016 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. D01; D09; D14; D15 0
2 51140218 Sư phạm Lịch sử. C00; C12; C19; D14 0
3 51140217 Sư phạm Ngữ văn. C00; C12; C19; D01 0
4 51140213 Sư phạm Sinh học. B00; C02; C08; D08 0
5 51140209 Sư phạm Toán học. A00; A01; A02; D01 0
6 51140202 Giáo dục Tiểu học. A00; A02; C00; D01 14.25
7 51140201 Giáo dục Mầm non. A02; C00; C03; D01 12
Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng - (CBTTC) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng năm 2015 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non M00 0
2 51140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00 0
3 51140209 Sư phạm Toán học (Toán -Tin ) A00 0
4 51140213 Sư phạm Sinh học (Sinh - Thể dục) B00; T00 0
5 51140217 Sư phạm Ngữ văn (Văn – Công tác đội) C00 0
6 51140218 Sư phạm Lịch sử (Sử - Giáo dục công dân) C00 0
Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng - (CBTTC) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng năm 2014 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140209 Sư phạm Toán học (Toán -Tin ) A 10
2 51140202 Giáo dục Tiểu học A, C 11.5
3 51140213 Sư phạm Sinh học (Sinh - Thể dục) B, T 11
4 51140217 Sư phạm Ngữ văn (Văn – Công tác đội) C 10
5 51140218 Sư phạm Lịch sử (Sử - Giáo dục công dân) C 10
6 51140201 Giáo dục Mầm non M 10
Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng - (CBTTC) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140209 SP Toán (Toán - Lý) A 10
2 51140212 SP Hóa học (Hóa - Sinh) A 10
3 51140202 Giáo dục Tiểu học A 10.5
4 51140212 SP Hóa học (Hóa - Sinh) B 11
5 51140217 SP Ngữ văn (Văn - Địa) C 11
6 51140202 Giáo dục Tiểu học C 11
7 51140201 Giáo dục Mầm non M 10