Thông tin chung
Mã trường: C06
Địa chỉ: Km4 - Phường Đề Thám - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Số điện thoại: 026.3750210
Ngày thành lập: Năm 1948
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!