Thông tin chung
Mã trường: CM3
Địa chỉ: Số 182, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.38359959
Ngày thành lập: Ngày 25 tháng 9 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 200 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục mầm non M00 19 Điểm chuẩn học bạ: 23
2 51140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 15 Điểm chuẩn học bạ: 15
3 6810501 Kinh tế gia đình A00, A01, B00, B03 12 Điểm chuẩn học bạ: 12
4 6760101 Công tác xã hội C00, D01, D14, D15, A01 14 Điểm chuẩn học bạ: 14
Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non M 20.5 Điểm môn năng khiếu >= 5
2 51140221 Sư phạm Âm nhạc N 17.5 Điểm môn năng khiếu >= 5
3 51140222 Sư phạm Mỹ thuật H 14 Điểm môn năng khiếu >= 5
4 51140203 Giáo dục Đặc biệt M 14.5 Điểm môn năng khiếu >= 5
5 51210403 Thiết kế đồ họa H 14.5 Điểm môn năng khiếu >= 5
6 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 29.5 Tiếng Anh nhân 2 và >=5
Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục mầm non M 18 Năng khiếu>=5.0
2 51140221 Sư phạm Âm nhạc N 16.5 Thanh nhạc, nhạc cụ >=5.0
3 51140222 Sư phạm Mỹ thuật H 15 Hình họa, trang trí >=5.0
4 51140203 Giáo dục đặc biệt M 11.5 Năng khiếu>=5.0
5 51810501 Kinh tế gia đình(Ngoài Sư phạm) A,A1,B 0 Chưa có
6 51210403 Thiết kế Đồ họa (Ngoài Sư phạm) H 14.5 Hình họa, tranh trí >=5.0
7 51140231 Sư phạm tiếng Anh D1 0 Chưa có
8 51140204 Giáo dục công dân C,D1 0 Chưa có
9 51760101 Công tác xã hội (ngoài sư phạm) A, A1, C, D1, D4, D6 0 Chưa có
Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục mầm non M 15.5 Năng khiếu>=5.0
2 51140221 Sư phạm Âm nhạc N 15 Năng khiếu>=10.0(đã nhân hệ số)
3 51140222 Sư phạm Mỹ thuật H 15 Hình họa>=5.0Trang trí>=5.0
4 51140203 Giáo dục Đặc biệt M 10.5 Năng khiếu>=5.0
5 51810501 Kinh tế gia đình (ngoài sư phạm) A 10
6 51810501 Kinh tế gia đình (ngoài sư phạm) B 11
7 51210403 Thiết kế Đồ họa (ngoài sư phạm) H 13.5
8 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 17.5 Tiếng Anh>=5.0
9 51140204 Giáo dục công dân C 11.5
10 51140204 Giáo dục công dân D1 10.5