Thông tin chung
Mã trường: C42
Địa chỉ: 29 Yersin, TP. Đà Lạt
Số điện thoại: 063-3 834 732
Ngày thành lập: năm 1927
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: hơn 4000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt - (CDSPDL) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước