Thông tin chung
Mã trường: TDH
Địa chỉ: xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 024 3386 6058
Ngày thành lập: Ngày 5 tháng 5 năm 2003
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: trên 10.000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà N... đã đăng Điểm chuẩn Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T03 0
Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà N... đã đăng Điểm chuẩn Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T03 20
Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà N... đã đăng Điểm chuẩn Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140206 Giáo dục Thể chất 0 0
Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà N... đã đăng Điểm chuẩn Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140206 Giáo dục thể chất        0 0
2 C140206 Giáo dục thể chất        0 0