Thông tin chung
Mã trường: TDH
Địa chỉ: xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 024 3386 6058
Ngày thành lập: Ngày 5 tháng 5 năm 2003
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: trên 10.000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!