Thông tin chung
Mã trường: DTB
Địa chỉ: Xã Tân Bình - Thành Phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại: 02273.633.669
Ngày thành lập:
Trực thuộc: Công lập
Loại hình:
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!