Thông tin chung
Giới thiệu: Đại học Điện lực là một trong những trường đại học công lập đào tạo đa chuyên ngành, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của nhiều ngành Quốc gia.
Mã trường: DDL
Địa chỉ: 235 Hoàng Quốc Việt, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 024 2218 5607
Ngày thành lập: ngày 19 tháng 5 năm 2006
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Công Thương
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!