Thông tin chung
Mã trường: NTS
Địa chỉ: 15 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: +84 028 512 7254
Ngày thành lập: 1993
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 528 giảng viên và khoảng 14.500 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!