Thông tin chung
Mã trường: NTH
Địa chỉ: 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: 024 3259 5158
Ngày thành lập: 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 220 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!