Thông tin chung
Mã trường: DHK
Địa chỉ: Nhà C, số 99 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế.
Số điện thoại: (0234) 3691333
Ngày thành lập: Ngày 27 tháng 9 năm 2002
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
Website: hce.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?