Thông tin chung
Mã trường: DHY
Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, TP.Huế
Số điện thoại: 84.234.3822173
Ngày thành lập: Ngày 28 tháng 3 năm 1957
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4125 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!