Thông tin chung
Mã trường: QSB
Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: (028) 38 651 670
Ngày thành lập: Ngày 29 tháng 6 năm 1957
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!