Thông tin chung
Mã trường: CCM
Địa chỉ: Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội
Số điện thoại: 0917.966.488
Ngày thành lập: Ngày 19 tháng 1 năm 1967
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang D01; H00; V00; V01 15
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 14
3 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 14
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 14
5 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 15
6 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; D01; D07 14
7 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 16.5
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2017 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang D01; H00; V00; V01 17.5
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 0
3 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15.75
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 0
5 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 18.5
6 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; D01; D07 18
7 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 19.5
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2016 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang D01; H00; V00; V01 0
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 0
3 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; B00; D01 0
4 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; B00; D01 0
5 7540204 Công nghệ may A00; A01; B00; D01 0
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C540204 Công nghệ May A,D1 10
2 C210404 Thiết kế thời trang H,V 10
3 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10
4 C340101 Quản trị kinh doanh A,D1 10
5 C340301 Kế toán A,D1 10
6 C510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A 10
7 C480202 Tin học ứng dụng A,D1 10
8 C220201 Tiếng Anh D1 10
9 C340201 Tài chính ngân hàng A,D1 10
10 C340115 Marketing A,D1 10
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2012 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn khối V 10
2 Toàn khối A 10
3 Toàn khối D1 10.5
4 Toàn khối H 10
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2011 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ may A.D1 99999 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt
2 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A 99999 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt
3 Kế toán A.D1 99999 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt
4 Tin học ứng dụng A.D1 99999 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt
5 Tài chính ngân hàng A.D1 99999 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt
6 Thiết kế thời trang H.V 99999 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt
7 Quản trị kinh doanh A.D1 99999 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt
8 Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử A 99999 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt
9 Tiếng Anh D1 99999 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt
10 Marketing A.D1 99999 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt