Thông tin chung
Mã trường: CCM
Địa chỉ: Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội
Số điện thoại: 0917.966.488
Ngày thành lập: Ngày 19 tháng 1 năm 1967
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?