Thông tin chung
Giới thiệu: Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những trung tâm lớn về đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học. Trường là một trong các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Mã trường: SPH
Địa chỉ: 136 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy
Số điện thoại: 0243754782
Ngày thành lập: 11 tháng 10 năm 1951
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 721 giảng viên và 3000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!