Thông tin chung
Mã trường: DNV
Địa chỉ: số 36 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội
Số điện thoại: 024 375 33 659
Ngày thành lập: Ngày 14 tháng 11 năm 2011
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Nội vụ
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Nội vụ Hà Nội - HANOI UNIVERS... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước

Mã trườngDNV

Tên tiếng Anh: HANOI UNIVERSITY OF HOME AFFAIRS

Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ

Địa chỉ: 36 Đường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Website: : http://www.truongnoivu.edu.vn

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học              
Văn hoá học 7229040 47 13 C00 C20 D01 D15
Học tại Trụ sở Hà Nội
Chuyên ngành Văn hóa Du lịch 7229040-01 23 7 C00 C20 D01 D15
Học tại Trụ sở Hà Nội
CN Văn hóa du lịch 7229040-01QN 30 10 C00 C20 D01 D15
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông 7229040-02 23 7 C00 C20 D01 D15
Học tại Trụ sở Hà Nội
Quản lý văn hoá 7229042 100 20 C00 C20 D01 D15
Học tại Trụ sở Hà Nội
Chính trị học 7310201 55 10 A10 C00 C20 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Chuyên ngành Chính sách công 7310201-01 45 10 A10 C00 C20 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 45 15 A00 C00 C20 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Quản lý nhà nước 7310205 190 10 A01 C00 C01 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Chuyên ngành Quản lý nhà nước về kinh tế 7310205-01 35 5 A00 A01 D01  
Học tại Trụ sở Hà Nội
Chuyên ngành Quản lí tài chính công 7310205-02 27 3 A00 A01 D01  
Học tại Trụ sở Hà Nội
Chuyên ngành Quản lý nhà nướcvề nông nghiệp và phát triển nông thôn 7310205-03 15 5 A10 C00 C20 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Quản lý nhà nước 7310205HCM 145 25 A00 C00 D01 D15
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
Quản lý nhà nước 7310205QN 52 8 A00 C00 C20 D01
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
Thông tin - thư viện 7320201 37 13 A10 C00 C20 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Lưu trữ học 7320303 77 13 C00 C20 D01 D15
Học tại Trụ sở Hà Nội
Lưu trữ học 7320303HCM 28 12 C00 C03 C19 D14
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
Quản trị nhân lực 7340404 158 10 A00 A01 C00 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Quản trị nhân lực 7340404QN 82 8 A00 A01 C00 D01
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
Quản trị văn phòng 7340406 158 10 C00 C19 C20 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Quản trị văn phòng 7340406HCM 28 12 A01 C00 D01 D15
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
Quản trị văn phòng 7340406QN 82 8 C00 C20 D01 D15
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
Luật 7380101 114 10 A00 A01 C00 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
CN Thanh tra 7380101-01 45 5 A00 A01 C00 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
CN Thanh tra 7380101-01QN 25 5 A00 A01 C00 D01
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
Luật 7380101HCM 85 15 A00 A01 C00 D01
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
Luật 7380101QN 82 8 A00 A01 C00 D01
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
Hệ thống thông tin 7480104 88 32 A00 A01 D01 D02
Học tại Trụ sở Hà Nội