Thông tin chung
Mã trường: DHA
Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế.
Số điện thoại: 0234.3946997
Ngày thành lập: Ngày 3 tháng 3 năm 2015
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
Website: hul.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!