Thông tin chung
Mã trường: DHT
Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Số điện thoại: (0234)3823290
Ngày thành lập: Năm 1957
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 sinh viên
Website: husc.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!