Thông tin chung
Giới thiệu: Học viện Tòa án có chức năng chính là đào tạo ra cán bộ chuyên ngành Luật pháp và Tòa án có phẩm chất đạo đức và có trình độ cao. Học là những nguồn lực quý hiếm trực tiếp là những đối tác tham mưu vào các vấn đề về chính trị và luật pháp cho nhà nước Cộn
Mã trường: HTA
Địa chỉ: QL18B Kim Son, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
Số điện thoại: 024 6261 6637
Ngày thành lập: 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Tòa án nhân dân tối cao
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Học viện Tòa án - Vietnam Court Acade... đã đăng Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 18.75 (Nam miền Bắc)
2 7380101 Luật A01 17.35 (Nam miền Bắc)
3 7380101 Luật C00 24.5 (Nam miền Bắc)
4 7380101 Luật D01 18.1 (Nam miền Bắc)
5 7380101 Luật (Nữ miền Bắc) A00 18.35
6 7380101 Luật (Nữ miền Bắc) A01 17.7
7 7380101 Luật (Nữ miền Bắc) C00 26
8 7380101 Luật (Nữ miền Bắc) D01 21.4
9 7380101 Luật A00 17.4 (Nam miền Nam)
10 7380101 Luật A01 16.85 (Nam miền Nam)
11 7380101 Luật C00 19.75 (Nam miền Nam)
12 7380101 Luật D01 17.85 (Nam miền Nam)
13 7380101 Luật (Nữ miền Nam) A00 17.15
14 7380101 Luật (Nữ miền Nam) A01 17.05
15 7380101 Luật (Nữ miền Nam) C00 22.25
16 7380101 Luật (Nữ miền Nam) D01 18.15
Học viện Tòa án - Vietnam Court Acade... đã đăng Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 23.5
2 7380101 Luật A01 21
3 7380101 Luật C00 28.5
4 7380101 Luật D01 23.25
Học viện Tòa án - Vietnam Court Acade... đã đăng Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 19.25
2 7380101 Luật A1 15
3 7380101 Luật C00 22.5
4 7380101 Luật D01 15