Thông tin chung
Giới thiệu: Học viện Tòa án có chức năng chính là đào tạo ra cán bộ chuyên ngành Luật pháp và Tòa án có phẩm chất đạo đức và có trình độ cao. Học là những nguồn lực quý hiếm trực tiếp là những đối tác tham mưu vào các vấn đề về chính trị và luật pháp cho nhà nước Cộn
Mã trường: HTA
Địa chỉ: QL18B Kim Son, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
Số điện thoại: 024 6261 6637
Ngày thành lập: 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Tòa án nhân dân tối cao
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!