Thông tin chung
Mã trường: DHV
Địa chỉ: 736 Nguyễn Trãi F.11, Q. 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 028.3855.3675
Ngày thành lập: 1995
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: GS. ThS y khoa Ngô Gia Hy
Quy mô: hơn 20.000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí M... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 14 Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D14, D15 14 Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm
3 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01, D14, D15, D66 14 Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm
4 7340101 Quản trị kinh doanh C00, C01; A00; D01 14 Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm
5 7340301 Kế toán A00, D01; C00, C14 14 Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm
6 7480201 Công nghệ thông tin A00, C14; A01; D01 14 Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm
7 7720802 Quản lý bệnh viện B00; B03, C01, C02 14 Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01 14 Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm
9 7340201 Tài chính ngân hàng C00, C04; A00; D01 14 Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm
Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí M... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 0
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D14, D15 0
3 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01, D14, D15, D66 0
4 7340101 Quản trị kinh doanh C00, C01 0
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; D01 15.5
6 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; D01 15.5
7 7340301 Kế toán C00, C14 0
8 7480201 Công nghệ thông tin A00, C14 0
9 7480201 Công nghệ thông tin A01; D01 15.5
10 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, A04, A06 0
11 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A02; B00; D08 15.5
12 7720802 Quản lý bệnh viện B00 0
13 7720802 Quản lý bệnh viện B03, C01, C02 15.5
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01 0
Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí M... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 0
2 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 0
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 0
4 7480201 Công nghệ thông tin A01; D01; D07; D08 0
5 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A02; B00; D08 0
6 7720701 Quản lý bệnh viện A02; B00; B03; D08 0