Thông tin chung
Mã trường: DHV
Địa chỉ: 736 Nguyễn Trãi F.11, Q. 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 028.3855.3675
Ngày thành lập: 1995
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: GS. ThS y khoa Ngô Gia Hy
Quy mô: hơn 20.000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!