Thông tin chung
Mã trường: DCV
Địa chỉ: Số 26 - Nguyễn Thái Học - Tp.Vinh - Nghệ An
Số điện thoại: (84-0238)3 535 232
Ngày thành lập: ngày 12 tháng 6 năm 2013
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Thủ tướng Chính phủ
Quy mô: gần 200 giảng viên và khoảng 3000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Công nghiệp Vinh - Industrial... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước