Thông tin chung
Giới thiệu: Đại học điều dưỡng Nam Định là một trong những trường đào tạo hàng đầu về Điều dưỡng, Hộ sinh và nhóm ngành khoa học sức khỏe đáp ứng nhu cầu về bảo vệ, chăm sóc, và nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.
Mã trường: YDD
Địa chỉ: 257 Hàn Thuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại: +84 228 3649666
Ngày thành lập: 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học điều dưỡng Nam Định - Nam Din... đã đăng Điểm chuẩn Đại học điều dưỡng Nam Định năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng B00, D07, D08 17.25
2 7720302 Hộ sinh B00, D07, D08 15.75
3 7720701 Y tế công cộng B00, D07, D08 15
4 7720401 Dinh dưỡng B00, D07, D08 15
Đại học điều dưỡng Nam Định - Nam Din... đã đăng Điểm chuẩn Đại học điều dưỡng Nam Định năm 2017 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng B00 20.75
2 7720301 Điều dưỡng D07; D08 0
3 7720302 Hộ sinh B00 17.5
4 7720302 Hộ sinh D07; D08 0
5 7720401 Dinh dưỡng B00 0
6 7720701 Y tế công cộng B00 15.5
Đại học điều dưỡng Nam Định - Nam Din... đã đăng Điểm chuẩn Đại học điều dưỡng Nam Định năm 2016 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720599 Hộ sinh* B00 0
2 7720501 Điều dưỡng B00 0
3 7720301 Y tế công cộng B00 0
Đại học điều dưỡng Nam Định - Nam Din... đã đăng Điểm chuẩn Đại học điều dưỡng Nam Định năm 2015 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720501 Điều dưỡng Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Sinh học Toán, Ngữ văn, Hóa học 20.75
2 C720501 Điều dưỡng Toán, Hóa hoc, Sinh hoc Toán, Ngữ văn, Sinh học Toán, Ngữ văn, Hóa học 19.25
3 C720502 Hộ sinh Toán, Hóa hoc, Sinh hoc Toán, Ngữ văn, Sinh học Toán, Ngữ văn, Hóa học 16
Đại học điều dưỡng Nam Định - Nam Din... đã đăng Điểm chuẩn Đại học điều dưỡng Nam Định năm 2014 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720501 Điều dưỡng B 18.5 Dự kiến
Đại học điều dưỡng Nam Định - Nam Din... đã đăng Điểm chuẩn Đại học điều dưỡng Nam Định năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720501 Điều dưỡng B 18.5
2 7720501 (CDLT) Điều dưỡng (Liên thông từ Cao Đẳng) B 28
3 7720501 (TCLT) Điều dưỡng (Liên thông từ Trung cấp) B 24
Đại học điều dưỡng Nam Định - Nam Din... đã đăng Điểm chuẩn Đại học điều dưỡng Nam Định năm 2011 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Điểm trúng tuyển đại học chính quy B 16
2 0 Điểm trúng tuyển cao đẳng chính quy B 11
Đại học điều dưỡng Nam Định - Nam Din... đã đăng Điểm chuẩn Đại học điều dưỡng Nam Định năm 2010 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Bác sỹ điều dưỡng B 16