Thông tin chung
Giới thiệu: Đại học điều dưỡng Nam Định là một trong những trường đào tạo hàng đầu về Điều dưỡng, Hộ sinh và nhóm ngành khoa học sức khỏe đáp ứng nhu cầu về bảo vệ, chăm sóc, và nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.
Mã trường: YDD
Địa chỉ: 257 Hàn Thuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại: +84 228 3649666
Ngày thành lập: 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!