Thông tin chung
Mã trường: SKN
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Số điện thoại: (0228) 3 645.194
Ngày thành lập: Ngày 5 tháng 1 năm 2006
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?